SẢN PHẨM KHUYẾN MẠI

TẤM NHỰA POLYCARBONATE ĐẶC RUỘT

-13%
152.000  175.000 
-22%
180.000  230.000 
-19%
215.000  265.000 
-17%
266.000  320.000 
-14%
318.000  370.000 
-15%
355.000  420.000 
-11%
420.000  470.000 
-19%
455.000  560.000 

TẤM NHỰA POLYCARBONATE RỖNG RUỘT

-5%
1.320.000  1.390.000 
-7%
850.000  910.000 
-9%
920.000  1.010.000 
-5%
1.130.000  1.190.000 
-17%
1.450.000  1.750.000 

TÔN NHỰA TRONG SUỐT

-27%
380.000  520.000 

SÀN GỖ NHỰA NGOÀI TRỜI