SẢN PHẨM KHUYẾN MẠI

TẤM NHỰA POLYCARBONATE ĐẶC RUỘT

-13%
1.130.000  1.300.000 
-17%
670.000  805.000 
-20%
540.000  675.000 
-4%
430.000  450.000 
-20%
330.000  415.000 
-20%
280.000  350.000 
-20%
228.000  285.000 
-12%
1.450.000  1.650.000 

TẤM NHỰA POLYCARBONATE RỖNG RUỘT

-12%
1.450.000  1.650.000 
-17%
670.000  805.000 
-20%
540.000  675.000 
-20%
228.000  285.000 
-13%
1.130.000  1.300.000 
-4%
430.000  450.000 
-20%
330.000  415.000 
-20%
280.000  350.000 

TẤM NHỰA SÓNG TÔN POLY

-17%
670.000  805.000 
-13%
1.130.000  1.300.000 
-20%
280.000  350.000 
-20%
228.000  285.000 
-12%
1.450.000  1.650.000 
-20%
330.000  415.000 
-4%
430.000  450.000 
-20%
540.000  675.000 

SÀN GỖ NHỰA NGOÀI TRỜI

-20%
280.000  350.000 
-20%
540.000  675.000 
-20%
228.000  285.000 
-12%
1.450.000  1.650.000 
-4%
430.000  450.000 
-17%
670.000  805.000 
-13%
1.130.000  1.300.000 
-20%
330.000  415.000 

TIN TỨC SỰ KIỆN